CHÍNH SÁCH COOKIE
Các cookies này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập trang web và không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookies trên trang chính sách bảo mật ở cuối trang web này. Trang Chính sách Riêng tư

28/11/2016

Lái thử xe và chăm sóc khách hàng dịch vụ Lào Cai

Road show Lào Cai

Ngày 26 tháng 11 năm 2016- Thăng Long Ford tổ chức chương trình " Lái thử và chăm sóc khách hàng dịch vụ " tại Thành Phố Lào Cai 

Chương trình đã thu hút được rất nhiều khách hàng tham gia lái thử xe và cảm nhận trải nghiệm dịch vụ cùng Thăng Long Ford
Rất cảm ơn Quý khách hàng Lào Cai đã luôn ủng hộ Thăng Long FordTin tức